Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Πολιτική Απορρήτου - Architechnio

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο παρών ιστότοπος είναι εναρμονισμένος με την εθνική  και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δη με τον κανονισμό EU General Data Protection Regulation 2018 (GDPR), που εφαρμόζεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 25 Μαΐου 2018.

Συλλογή και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων.

Όταν αναφερόμαστε σε προσωπικά δεδομένα εννοούμε κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί, όπως το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το e-mail, ο αριθμός ταυτότητας του. Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που εσείς μας δίνετε με την θέλησή σας συμπληρώνοντας την αντίστοιχη Φόρμα Επικοινωνίας προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την παροχή αρχιτεκτονικών υπηρεσιών προς εσάς. Συγκεκριμένα συλλέγουμε τα ακόλουθα στοιχεία: α) ονοματεπώνυμο β) τηλέφωνο γ) διεύθυνση επικοινωνίας δ) email .

Τα προσωπικά δεδομένα που μας δηλώνετε τηρούνται  γενικότερα για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές μαζί σας, την επικοινωνία, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών, την τήρηση των υποχρεώσεών μας προς εσάς και προς τις αρχές και για τους σκοπούς αυτούς, δηλώνοντάς τα σε εμάς, δίνετε τη συναίνεσή σας για την αποθήκευση και επεξεργασία τους. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο. Δεν πρόκειται ποτέ να τα πουλήσουμε, να τα ενοικιάσουμε, να τα διανείμουμε, ή να τα δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο.

Εάν είστε κάτω των 16 ετών, πρέπει να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας προκειμένου να μας δώσετε τα δεδομένα σας.

Όταν αναφερόμαστε σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εννοούμε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, δηλαδή επεξεργασία είναι η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Το «Αρχιτέχνειο» συλλέγει πληροφορίες από τον ίδιο τον επισκέπτη, από ενέργειες και πληροφορίες που παρέχουν τρίτοι για τον επισκέπτη, από τα δίκτυα και τις συνδέσεις, πληροφορίες συσκευών και χαρακτηριστικά αυτών, πληροφορίες σύνδεσης, πληροφορίες για τη διεύθυνση ΙΡ του κινητού τηλεφώνου, χωρίς καμία από αυτές τις πληροφορίες να  ταυτοποιεί τον χρήστη προσωπικά.

Οι ως άνω πληροφορίες χρησιμοποιούνται προκειμένου το «Αρχιτέχνειο» να αξιολογεί και να βελτιώνει τις υπηρεσίες του, να αναπτύσσει νέες λειτουργίες και να διεξάγει ελέγχους για αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων και να βελτιώνει τα συστήματα αλληλεπίδρασης και μετρήσεων που διαθέτει. Επίσης, χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του προκειμένου να προωθεί την ασφάλεια, είτε στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών είτε εκτός, διερευνώντας για παράδειγμα ύποπτες δραστηριότητες ή παραβιάσεις των όρων ή των πολιτικών του παρόντος ιστότοπου.

O ιστότοπος www.architechnio.com  χρησιμοποιεί για τη συλλογή των ως άνω πληροφοριών το Google Analytics (GA), προκειμένου να καταστεί εφικτή η παρακολούθηση της αλληλεπίδραση του χρήστη με τον ιστότοπο. Παρόλο που το GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική θέση, η συσκευή, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας ταυτοποιεί προσωπικά. Τα GA καταγράφουν επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την προσωπική σας αναγνώριση, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό.

Το GA χρησιμοποιεί cookies, λεπτομέρειες για τα οποία μπορείτε να βρείτε στο Google’s developer guides. Η απενεργοποίηση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο θα αποτρέψει το GA από την παρακολούθηση οποιουδήποτε μέρους της επίσκεψής σας σε σελίδες αυτού του ιστότοπου.

Εάν επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας στον παρόντα ιστότοπο ή σε έναν αντίστοιχο σύνδεσμο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που θα εισάγετε δεν θα αποθηκευτούν στον ιστότοπο ή δεν θα μεταβιβαστούν προς επεξεργασία σε οποιονδήποτε επεξεργαστή δεδομένων τρίτου μέρους. Αντίθετα, τα δεδομένα θα ταξινομηθούν σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα μας σταλούν .

Προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με ορισμένες τρίτες εταιρείες, οι οποίες ενεργούν κατ’ εντολή μας (ως εκτελούντες την επεξεργασία) παρέχοντας μας υπηρεσίες με σκοπό την παροχή βέλτιστης υπηρεσίας προς εσάς. Το «Αρχιτέχνειο» διασφαλίζει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους συνεργάτες-τρίτες εταιρείες με συμβατικές ρήτρες περιορισμού του σκοπού επεξεργασίας και τήρησης των κατά τον Κανονισμό τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ορθή και ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Τα μέτρα ασφαλείας μας

Το «Αρχιτέχνειο» λαμβάνει και εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, τόσο κατά τη στιγμή του καθορισμού των μέσων επεξεργασίας όσο και κατά τη στιγμή της επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως η ελαχιστοποίηση των δεδομένων, κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού και να προστατεύονται τα δικαιώματά σας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας δεν καθίστανται προσβάσιμα σε αόριστο αριθμό φυσικών προσώπων.

Αυτή η ιστοσελίδα φιλοξενείται από τον ιστότοπo siteground.com , προσφέροντας υψηλά  χαρακτηριστικά ασφαλείας . Όλη η επισκεψιμότητα (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησής σας είναι κρυπτογραφημένη και εξυπηρετείται μέσω HTTPS και SSL.

Δικαιώματα Επισκέπτη

( Σύμφωνα με τον Κανονισμό για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ GDPR/EC/2016/679) , ως επισκέπτης του παρόντα ιστότοπου έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα: Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, ανακοίνωσης και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρθρο 12, 13, 14 Κανονισμού), δηλαδή το δικαίωμα σας να ενημερωθείτε για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα, Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 Κανονισμού ) στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει από εσάς, Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 Κανονισμού) των ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που έχουμε για εσάς, Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 Κανονισμού) του λογαριασμού Μέλους- Χρήστη και των πληροφοριών που έχουμε σχετικά με εσάς, Δικαίωμα να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 Κανονισμού), Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 Κανονισμού) στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης σας (άρθρο 7 Κανονισμού), δηλαδή να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που γίνεται με βάση την συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση, Δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, [email protected] )

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι ο Μουζακίτης Κωνσταντίνος, κάτοικος Κέρκυρας, οδός Ανδρέα Μάρμορα αρ.2, με ΑΦΜ 107148774,  που εκμεταλλεύεται το αρχιτεκτονικό γραφείο με το διακριτικό τίτλο «Αρχιτέχνειο». Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με την διαχείριση ή την προστασία από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να εξασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Οι λοιπές υποχρεώσεις μας.

Ο χρόνος διατήρησης των πληροφοριών που συλλέγουμε από εσάς εξαρτάται από τον τύπο των πληροφοριών. Οι πληροφορίες που κρίνονται ως απαραίτητες για την εκτέλεση των υπηρεσιών μας προς εσάς, διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται από τη φύση των υπηρεσιών και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας από την κείμενη νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες σας να παραμείνουν ασφαλείς έχοντας ήδη λάβει όλα τα απαραίτητα προς τούτο τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών αυτών, είναι ακριβή και διαβιβάζονται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που δεσμεύονται στην τήρηση εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας και συμμορφώνονται με τους όρους της παρούσης πολιτικής.

Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας πολιτικής, γεγονός που εμπεριέχει την πιθανότητα να έχουν αποκαλυφθεί προσωπικά σας δεδομένα, τότε μέσα σε 72 ώρες από την αναγνώριση του συμβάντος θα ειδοποιήσουμε την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν τα προσωπικά δεδομένα.

Δεδομένου ότι δεν απασχολούμε πάνω από 250 εργαζομένους στην επιχείρησή μας, ότι εκτελούμε περιστασιακή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ότι δεν επεξεργαζόμαστε ειδική κατηγορία προσωπικών δεδομένων, ούτε επεξεργαζόμαστε δεδομένα που αφορούν ποινικές υποθέσεις, δεν υποχρεούμαστε σε τήρηση αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Αναθεώρηση πολιτικής.

Tο «Αρχιτέχνειο» διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα  να επικαιροποιεί, τροποποιεί ή αναθεωρεί την παρούσα πολιτική και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας του, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών του και την εναρμόνιση της με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (εσωτερικής και κοινοτικής) σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.